SCENEPROJEKT

Turnéplanlægning

Sidst opdateret: 01/12/2014

På Kunststyrelsens Kunst.dk/scenekunst kan du finde de senest opdaterede deadlines og informationer om både voksen- og børneturnéforestillinger, om billettilskudsordninger, ansøgningsfrister, vejledninger og meget mere.

Har du specifikke spørgsmål som vedrører turnéplanlægning mm, kan du kontakte os eller

Danmarks Teaterforeninger [kun voksenteater]
Skindergade 3B, 2.sal
1159 København K
Tlf. 35 35 48 46

eller

Teatercentrum [kun børne- og ungdomsteater]
Axeltorv 12
Bygning D
1609 København V
Tlf. 35 30 44 00
Den Grønne Brochure
En oversigt over de turnerende voksenteatres repertoire, som fungerer som en salgsbrochure.

Udkommer 1 gang årligt ultimo januar.
Deadline for indsendelse for materiale til brochuren primo december.

Kontakt Danmarks Teaterforeninger, www.dk-teaterforeninger.dk , tlf. 35 35 48 46 for oplysninger vedr. indsendelse af materiale, annoncepriser mm.
Den Røde Brochure
En oversigt over turnerende og stationært teater for børn og unge, som fungerer som salgsbrochure.

Udkommer 1 gang årligt i marts/april.
Kontakt Teatercentrum for oplysninger om deadline for optagelsesskema, indsendelse af materiale, annoncepriser mm.

Teatre som er refusionsgodkendte er automatisk berettiget til optagelse. Øvrige skal søge om optagelse. Kriterierne for optagelse i brochuren er bl.a at forestillingen skal være professionelt teater i teaterlovens forstand. Teatret skal desuden have eget SE-nr.
Bemærk ansøgning om optagelse i brochuren skal ske før refusionsudvalget giver svar vedr. refussionsstøtte. Se endvidere www.teatercentrum.dk