SCENEPROJEKT

Ansøgning

Sidst opdateret: 19/05/2015

Mange beder os om at hjælpe med ansøgninger til Kunstrådets Scenekunstudvalg, Københavns Kommune, fonde osv.
Vi hjælper gerne, og endda meget gerne hvis du spørger os om hjælp i ordentlig tid inden ansøgningsfristerne.

Inden du kontakter os, beder vi dig udfylde kontaktskemaet på vores hjemmeside, så vi har de nødvendige basale oplysninger om dit projekt. På den måde kan vi bedst rådgive dig.

På Kunststyrelsens hjemmeside www.kunst.dk kan du se nærmere om ansøgningsbetingelser og -frister for støtte fra Scenekunstudvalget mfl., og downloade ansøgningsskema m.m.
Vejledningen dér beskriver også, hvad en ansøgning skal indeholde af oplysninger.

Forberedelsen

Mange tilskudsydere har faste ansøgningsfrister og ansøgningsskemaer som kan downloades. Check deres hjemmesider for informationer om bl.a. dette.

Ansøgningen

Selve ansøgningen skal være kortfattet og klar. Omfanget kan afhænge af, hvem du ansøger og om hvad. Regn som udgangspunkt med ca. 1 A4 side. Den skal give et kort overblik over, hvad dit projekt drejer sig om, hvem du/I er, og hvem dit projekt henvender sig til. Uddybende information gives i den egentlige projektbeskrivelse og de øvrige bilag (se nedenfor).

Projektbeskrivelsen

En væsentlig del af ansøgningen er selve projektbeskrivelsen, hvor du skriver om hvad det er du vil lave, hvorfor du vil lave det, hvem der skal være med, og hvornår – og hvor – du vil lave det.
Den kan du kun skrive selv, men vi læser gerne igennem og kommer med gode råd.

Budgettet

En anden væsentlig del er budgettet, der vedlægges som bilag til ansøgningen.
Det er som regel denne del af ansøgningen, der volder flest problemer, men også dér vi hurtigst kan hjælpe dig. Hvis du vil sætte dig ind i det selv, kan du bruge Scenekunstudvalgets budgetmodel på www.kunst.dk. Det er en god rettesnor, der sikrer at du kommer alle punkter igennem, og sikrer at du får en opstilling, de kan gennemskue.
Den kan godt virke uoverskuelig, specielt hvis man kun søger støtte til et enkelprojekt, men brug den, og udelad bare de budgetposter der helt tydeligt ikke er relevant for dit projekt. Se også budgettet.

CV

Selv om du og dine kolleger på projektet synes, at I ret kendte, så skal I alligevel vedlægge CV’er. Det gør bl.a. at Scenekunstudvalget kan sikre sig, at I er professionelle og jeres projekt derfor professionelt og formelt støtteberettiget efter Teaterloven.

Ansøgningsskema

Alle tilskudsordninger under Scenekunstudvalget har deres eget ansøgningsskema som du kan finde på www.kunst.dk
Du burde kunne udfylde alle felter i skemaet efter at have lavet projektbeskrivelse og budget.

DET VIDERE FORLØB
Når du har indsendt din ansøgning beder vi om, at du sender en kopi til os, så vi ved, hvad du har skrevet og om nødvendigt kan svare på spørgsmål fra Scenekunstudvalget.
Herefter venter vi alle på, at Scenekunstudvalget giver deres udmelding om tilskuddene for den kommende sæson.
Uanset om dit projekt har fået støtte eller ej, må du meget gerne kontakte os, så vi kan drøfte det videre forløb, f.eks. om dit projekt stadig er muligt selv om du ikke har fået penge fra Scenekunstudvalget.