SCENEPROJEKT

Stat

Sidst opdateret: 15/12/2014

KUNSTRÅDET
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Tlf. 33 74 45 00 (ma-fr kl. 9-16)
Fax: 33 74 45 45
www.kunst.dk
kunstraadet@kunstraadet.dk

Støtte til teaterformål 2010/11
Kunstrådets Scenekunstudvalgets  årlige hoveduddeling tilskud til professionel scenekunst.
I henhold til teaterlovens § 18 kan der ydes støtte til professionel teatervirksomhed ifølge Kunstrådets handlingsplan for 2007-2011, som sætter fokus på fire overordnede indsatsområder:

 • kunsten og globaliseringen
 • kunsten og kommunerne
 • børn og unges møde med kunsten
 • formidling

Ansøgningsfrist: endnu ikke oplyst, men normalt 1.juni året før den sæson der søges til.
Se www.kunst.dk for ansøgningsskema og vejledning

Film- og scenekunstudvalget (Statens Kunstfond)
Arbejdslegater, rejselegater og 3-årige stipendier.
*Ansøgninger om arbejds- og rejselegater og anden støtte, der indsendes efter ansøgningsfristen 1. februar, bliver behandlet løbende og kan imødekommes i tilfælde af, at der er resterende midler efter forårsuddelingen.

Ansøgningsfrist: 1. februar 2009 samt *løbende
Se www.kunst.dk for ansøgningsskema og vejledning
Aktualitetspuljen til scenekunstneriske projekter
Samtidsaktuelle projekter med kortere planlægningshorisont end de projekter, udvalget yder tilskud til ved hoveduddelingen.

Kriterier for tilskud:

 • Projekter, der er samtidsaktuelle og scenekunstnerisk nyskabende
 • Projekter på tværs af scenekunstneriske genrer
 • Projekter med fokus på publikumsudvikling og mangfoldighed

En væsentlig del af tilskuddet anvendes til teater for børn og unge samt dans, og den geografiske spredning af aktiviteterne søges fremmet.
Udvalget vil som udgangspunkt ikke give fuld finansiering af projekter og ser positivt på ansøgninger om co-produktioner.
Ansøgningsfrist: 15. januar, 15. april, 15. august, 15. november
Se www.kunst.dk for ansøgningsskema og vejledning
Musikdramatik 2009 / 2010
Kunstrådets Musikdramatiske udvalg yder tilskud til professionel musikdramatik.
Tilskuddet anvendes til fremme af musikdramatiske projekter. Der ydes primært tilskud til nyskrevne og nykomponerede projekter, herunder dans og børnemusikdramatik.
Kriterier for tilskud:

 • Begge kunstarter (scenekunst og musik) skal være bærende elementer i forestillingen
 • Børnemusikdramatik prioriteres
 • Der tages hensyn til den geografiske spredning
 • Projektet skal være realiserbart
 • Støtte til forestillinger, der udvikler genren
 • Så vidt muligt levende musik – musikken skal være i interaktion med Scenekunsten i præsentationen
 • Nyproduktioner prioriteres

Ansøgningsfrist: endnu ikke oplyst

International teaterudveksling
Tilskud til international teaterudveksling, herunder udenlandske gæstespil i Danmark og danske gæstespil i udlandet.
Udvalgte gæstespil fra udlandet skal bl.a. udgøre et alternativ til den danske scene og medvirke til at inspirere både kunstnere og publikum, samt øge kendskabet til international scenekunst.

Ved fordelingen af støtte til gennemførelse af udenlandske gæstespil i Danmark skal udvalget søge at imødekomme behovet for gæstespil i hele landet. De danske gæstespil til udlandet skal præsentere dansk scenekunst og medvirke til at udbrede kendskabet hertil.

Udover gæstespil kan der i mindre omfang søges støtte til andre internationale aktiviteter, f.eks. netværksopbygning, deltagelse i konferencer og møder for kunstnere, producenter, managers og andre nøglepersoner.
Ved fristen 15. marts vil der ud over støtte til enkeltstående initiativer være mulighed for at søge til faste tilbagevendende begivenheder – herunder festivaler samt drift af organisationer og teatre (som ikke modtager driftsstøtte andet sted fra).
Ansøgningsfrist: 15. maj, 15. september og 15. november 2008 samt 15. januar 2009 (15. marts 2009 første frist til sæson 2009/2010)
Se www.kunst.dk for ansøgningsskema og vejledning.
Den skønlitterære pulje
Arbejdslegater til skønlitterære forfattere inden for genrerne prosa, lyrik og skreven dramatik.

Alle forfattere som opfylde såvel de puljerelaterede som de generelle kriterier kan søge. Læs de generelle ansøgningskriterier.
Ansøgningsfrist: 1. april
Se www.kunst.dk for ansøgningsvejledning og -kriterier.

Huskunstnerordningen
Formålet med ordningen er at fremme børn og unges møde med kunst og den kunstneriske proces.

Kunstnerne skal formidle kunsten til børn og unge mellem 6 og 19 år, så de møder den professionelle kunst (med vægt på den kunstneriske proces) på en anderledes måde, end det sker i den normale undervisning.

Tilskud ydes til Kunstnerbesøg af kortere varighed (fra en dag og op til en uge) og Huskunstnere ansat i længere forløb (fra mere end en uge og op til et år). Aktiviteter i skoleferien er ikke omfattet af ordningen.
Skoler, kommuner og kunstnere kan søge ordningen.
Ansøgningsfrist: 1.september
Se www.kunst.dk for yderligere oplysninger, ansøgningsskema og vejledning