SCENEPROJEKT

Private Fonde

Sidst opdateret: 01/12/2014

Der findes et utal af private fonde, både store og små. Nogle giver mange penge, andre giver få. Kig ’Vejviser til legater og fonde’ for at finde fonde, som kan søges til netop dit formål, eller kontakt sceneprojekt.dk

De kollektive BLANKBÅNDSMIDLER under Dansk Skuespillerforbund
I erkendelse af de mere begrænsede midler, der er til rådighed, ydes der fortrinsvis bidrag til projektudvikling, hvor ansøger ønsker mulighed for at udvikle et givent projekt med mulighed for senere ansøgning hos andre fonde.

Blankbåndsmidlerne modtager ansøgninger til:

 • Projekter der yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film.
 • CD’er, film og videogrammer.
 • I særlige tilfælde kan der gives projektudvikling til andre projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder uddannelsesformål.

Kan kun søges af medlemmer.

Ansøgningsfrist: medio marts (se opslag i Sceneliv og dagspresse)
Ansøgningsskema skal anvendes.
Yderligere oplysninger og ansøgningsvedledning se www.skuespillerforbundet.dk

Dansk Skuespillerforbund
Tagensvej 85
DK-2200 København N
www.skuespillerforbundet.dk

De kollektive BLANKBÅNDSMIDLER under Danske Dramatikeres Forbund
For at opnå støtte, skal projektet, der søges støtte til, som hovedregel involvere billedmedierne.
Der uddeles fra 3 puljer:

 • Støtte af enkelte ophavsmænd og kunstnere inden for alle genrer, herunder navnlig de, som yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film, men som ikke har mulighed for at leve af deres kunstneriske virksomhed.
 • Støtte til indspilninger af musik-CD, film, video og DVD m.v. inden for alle genrer i tilfælde, hvor der må forventes vanskeligheder med at få dækket udgivelses- og distributionsomkostningerne m.v. gennem bla. salgsindtægter.
 • Støtte i særlige tilfælde af andre projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder uddannelsesformål.

Kan kun søges af medlemmer.
Ansøgningsfrist: 1.april og 1.oktober.
Ansøgningsvedledning: se www.dramatiker.dk

Danske Dramatikeres Forbund
Nørre Voldgade 12, 2.sal
1358 København K
Tlf.33 45 40 35
admin@dramatiker.dk

De kollektive BLANKBÅNDSMIDLER under Sammenslutningen af Danske Scenografer
Støtte af enkelte ophavsmænd og kunstnere inden for alle genrer, herunder navnlig de, som yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film, men som ikke har mulighed for at leve af deres kunstneriske
virksomhed.

 • Støtte til indspilninger af grammofonplader, film og videoprogrammer indenfor
  alle genrer i tilfælde, hvor der må forventes vanskeligheder med at få dækket
  udgivelses- og distributionsomkostningerne m.v. gennem bl.a. salgsindtægter.
 • Støtte i særlige tilfælde af andre projekter og formål af almen kulturel
  karakter, herunder uddannelsesformål.

Kan kun søges af medlemmer.

Ansøgningsfrist, ansøgningskemaer og vejledning se www.scenograf.dk

Sammenslutningen af Danske Scenografer
Kongens Nytorv 21, Baghus 3.sal
1050 København K
Tlf. 33 14 33 55

 

Udvalg af fonde:

Wilhelm Hansen Fonden – www.wilhelmhansenfonden.dk

BG Fondene – www.bikubenfonden.dk

Augustinusfonden – (Tlf. 33 14 52 93)

Tuborgfondet – www.tuborgfondet.dk

Nordea-Danmark Fonden – www.nordeadanmarkfonden.dk

Beckett Fonden – www.beckett-fonden.dk

Rockwool Fonden – www.rockfonden.dk

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond – www.kongehuset.dk

Knud Højgaards Fond – www.khf.dk